Monday, November 29, 2010

daewoo solar55w máy xúc cũ / www.excakorea.comDAEWOO
S 55w

doi 2002

Gia cif 24,214us$

Quý vị quan tâm tới sản phẩm và linh kiên xin vui lòng vào trang web và yahoo blog :

http://www.excakorea.com./

Tư vấn bằng tiếng việt qua email: kkm1005@paran.com

đt: 82- 103006-9029

Fax: 02-2636-0286

EXCAKOREA .,LTD

Tel : +822-15440972

Fax : +822-26360286

94-114 2ga Yeongdeungpo-dong Yeong deungpo-gu

www.Excakorea.com / KKM1005@PARAN.COM

No comments:

Post a Comment

Search This Blog

Blog Archive